Projekty - Druk 3D - Biuro KAPITAŁ Tomasz Pajor
Księgowosć
782 99 22 86
pajor@kapital.koszalin.pl

Usługi księgowe

W zakresie działalności finansowo-księgowej Biuro KAPITAŁ świadczy poniższe usługi:

Księgowość

 1. Prowadzenie ksiąg handlowych.

 2. Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów.

 3. Prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego.

 4. Prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla celów podatku od towarów i usług.

 5. Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia.

 6. Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych.

 7. Sporządzanie deklaracji wstępnych i ostatecznych z tytułu podatku dochodowego.

Obsługa Kadrowo – Płacowa

 1. Prowadzenie dokumentacji kadrowej.

 2. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej urlopów.

 3. Przygotowanie umów o pracę, wypowiedzeń i rozwiązanie stosunku pracy.

 4. Przygotowanie świadectw pracy.

 5. Przygotowanie list płac z uwzględnieniem: zwolnień lekarskich, urlopów , dodatków i potrąceń.

 6. Przygotowanie deklaracji ZUS.

 7. Przygotowanie informacji dla pracowników na drukach ZUS RMUA.

 8. Przygotowanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników (PIT-11, PIT-8B) i osób zatrudnionych na podstawie innych umów.

Pozostałe

 1. Sporządzanie i analizowanie bilansu zysków i strat oraz przepływu środków pieniężnych.

 1. Przygotowywanie i modyfikowanie zakładowych planów kont.

 2. Reprezentowanie klienta w urzędach.

 3. Sporządzanie deklaracji do GUS.

 4. Obsługa umów cywilno-prawnych: zlecenia, o dzieło, innych.

 5. Przygotowanie dokumentów, formularzy rejestracyjnych i zgłoszeń.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress